Hoe werkt het?

Als een kind bij ons wordt aangemeld, vindt een kort intakegesprek plaats met de ouder/verzorger. Het doel van dit gesprek is om de hulpvraag duidelijk te krijgen.  Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit observaties en testen op het gebied van:

De kwantiteit van de motoriek
(welke motorische activiteiten beheerst een kind in vergelijking tot leeftijdgenoten)

De kwaliteit van de motoriek
(hoe ziet de manier waarop het kind beweegt eruit)

Uit de testen komen resultaten. De bevindingen worden met de ouders/verzorgers besproken. Vaak wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt. Tijdens dit evaluatiegesprek wordt een behandelplan gemaakt waarin behandeldoelen en evaluatiemomenten worden afgesproken. Het is gebruikelijk dat de verwijzend arts en andere bij het kind betrokken behandelaars hierover schriftelijk worden geïnformeerd. De behandeling

Kinderen leren spelenderwijs. Tijdens de behandeling zal het kind zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor zijn motorische vaardigheden uit te breiden. Vaak worden er tips en adviezen gegeven die thuis, op school of tijdens sport kunnen worden ingebouwd. Hiervoor vragen wij ouders/verzorgers om zoveel mogelijk bij de behandelingen aanwezig te zijn. 

Als kinderen alleen komen worden ouders/verzorgers uiteraard op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de afspraken. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de beperkingen en de mogelijkheden van het kind en de hulpvraag.

Afspraak maken

Bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Klik dan op de onderstaande knop om een afspraak te maken.

Ik wil een afspraak maken

Vragen of suggesties

Voor vragen of suggesties kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.